Fördelar med facket

Oavsett vilket område du arbetar inom är det alltid värdefullt att vara medlem i ett fackförbund. Facket finns där för din skull i syfte att värna om dina rättigheter som anställd och kan hjälpa dig vid flera situationer. Det kan till exempel vara genom att bistå med juridisk hjälp vid tvister, bistå med assistans om du skulle bli utan arbete och att se till att du får ut rätt lön. Det här är exempel på saker som vi tar för givet idag, men som inte alltid varit självklart i arbetslivet men som facket varit med om att inrätta. I många fackliga medlemskap ingår en rad olika förmåner, såsom medlemstidningar, bättre priser på produkter och resor, och förbättrade lånevillkor om ditt fackförbund har ett samarbete med en bank. Förmånerna och medlemsavgiften varierar beroende på fackförbund.

Fördelarna med facket är alltså många och en majoritet av Sveriges befolkning är anslutna till något fackförbund. Ju fler medlemmar facket har, desto större makt och starkare inflytande får de. Medlemskapet kan du alltid ansöka om direkt på nätet, och vilket förbund som gäller för dig beror på ditt yrke. Är du exempelvis statligt anställd finns Fackförbundet ST och för privat sektor finns Unionen.